2011 yılında Samin ibtikare daneş şirketi kuruldu, Ana faaliyeti madencilik, işleme ve mineral ticaretidir, Şirket faaliyetlerini kalsiyum karbonat minerali üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Kalsiyum karbonat taşı kaya patlayıcı yöntemle şirketin madenlerinden çıkarılarak fabrikaya gönderilir. İlk önce kayalar birincil bir kırıcı tesise girerler ve ezme aşamasından sonra kuazit kırıcıya girer ve daha küçük boyutlara ayrılırlar. Bu aşamadan sonra kayalar müşteri siparişine göre eleklerle derecelendirilmekte ve parçalara ayrılmaktadır. Daha sonra öğütücüye girerler ve toz olurlar.Bu adımdan sonra toz mikronize boyutlarda ayırıcı ve sınıflandırıcı aygıtlar tarafından üretilir ve müşterinin siparişine göre kaplanır. Ve sonunda teslimat için hazır olan 25kg’lık torbalarla paketlenir.

 

Şirketin kalite kontrol ekibi, uluslararası pazarlara ihracat yapabilmek ve rekabet edebilmek için üretilen ürünleri uluslararası standartlara göre inceler.

Şirket sertifikaları

Türkçe